Όταν ζεις σε μια άλλη συχνότητα

Όταν ζεις σε μια άλλη συχνότητα και μιλάς αυθεντικά από το  βάθος του Είναι σου, θα σε καταλάβουν οι άνθρωποι που έχουν ανοίξει τους ορίζοντες τους και το καρδιακό τους κέντρο είναι ορθάνοιχτο. Απεναντίας  οι άνθρωποι που δεν θέλουν να κοιτάξουν βαθειά, δεν θα σε καταλαβαίνουν. Μην χαραμίζεις την ενέργεια σου, εξηγώντας. 
Το μονοπάτι που βγάζει στο φως, το μονοπάτι του ήλιου, υπάρχει για όλους αλλά λίγοι το βλέπουν.